KURS ADR  |  DORADCA ADR  |  DORADCA DGSA  |  KURS UNO - NALEWAKI  |  ADR SERWIS  |  PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
e-mail: ozon@kursadr.pl
KURS ADR | UNO | DORADCA ADR
KURS ADR  ==>  KURS ADR PODSTAWOWY  ==>  KURS ADR SPECJALISTYCZNY  ==>  KURS DORADCA ADR  ==>  KURS DORADCA DGSA  ==>  KURS UNO - NALEWAKI  ==>  ADR SERWIS  ==>  DGSA SERWIS  ==>  USŁUGI ADR  ==>  PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  ==>  SPRAWOZDANIE ADR  ==>  SPRAWOZDANIE Z PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa
tel.  603  626  080                e-mail:  ozon@kursadr.plMENU
KURS ADR  |  KURS DORADCA ADR  |  KURS UNO

  Strona główna    STRONA GŁÓWNA


  Terminy kursu ADR    TERMINY KURSÓW


  Formularz zgłoszeniowy    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi szkolenia:

1. Kursy ADR
   * Kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w tym:
     - kurs ADR podstawowy,
     - kursy ADR specjalistyczne:
       - przewóz w cysternach,
       - przewóz materiałów wybuchowych (klasa 1),
       - przewóz materiałów promieniotwórczych (klasa 7)
.
   * Kurs ADR dla kandydatów na Doradcę ADR (Doradca DGSA).
   * Szkolenie ADR pracowników innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR.
2. Kursy UNO - napełnianie, opróżnianie zbiorników transportowych.
3. Napełnianie zbiorników LPG (tankowanie pojazdów gazem LPG).
4. Napełnianie butli gazem propan-butan.
5. Kursy BHP (szkolenia wstępne i okresowe).

"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa wykonuje obowiązki:
Doradcy ADR (Doradcy DGSA)
Inspektora BHP

Oferujemy Państwu usługi Doradcy ADR (usługi Doradcy DGSA):
ADR SERWIS | DGSA SERWIS | USŁUGI ADR
Pozwoli to Państwu sprawować nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz spełnić
wymagania zawarte w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowie ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych).

W ramach obowiązków Doradcy ADR:
- nadzorujemy przewóz towarów niebezpiecznych,
- szkolimy pracowników innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR,
- wykonujemy roczne sprawozdania ADR z przewozu towarów niebezpiecznych,
- sporządzamy protokoły ze zdarzeń (dotyczy zdarzeń awaryjnych związanych z przewozem
  towarów niebezpieczych)
.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY   tel.  603  626  080       e-mail:   ozon@kursadr.pl


KURS ADR  ==>  KURS ADR PODSTAWOWY  ==>  KURS ADR SPECJALISTYCZNY  ==>  KURS DORADCA ADR  ==>  KURS DORADCA DGSA  ==>  KURS UNO - NALEWAKI  ==>  ADR SERWIS  ==>  DGSA SERWIS  ==>  USŁUGI ADR  ==>  PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  ==>  SPRAWOZDANIE ADR  ==>  SPRAWOZDANIE Z PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH